středa 7. října 2020

Ohlédnutí za letními tábory 2020

 V letošním roce proběhly pod naší organizací R&L Tábory z.s. 3 turnusy letních táborů pro děti ve věku od 6 do 15 let. Během náročného a nejistého jarního období se přes všechny komplikace s pořádáním táborů v souvislosti s nemocí Covid-19 podařilo připravit a uskutečnit 3 turnusy táborů s celkovým počtem 287 dětí. 

1. turnus - 27.června - 11. července 2020 
Poslední z bohů 


Tábora se účastnilo celkem 121 dětí a program zajišťovalo 26 vedoucích.

Video z 1. turnusu si můžete prohlédnout zde.


2. turnus - 11. - 25. července 2020
Tajemství Filorijské studny

Tábora se účastnilo 101 dětí a program zajišťovalo 23 vedoucích.

Video z 2. turnusu si můžete prohlédnout zde


3. turnus - 26. července - 7. srpna 2020
Poslední z bohů

Tábora se účastnilo 65 dětí a program zajišťovalo 14 vedoucích.

Video z 3. turnusu si můžete prohlédnout zde.


Už teďse těšíme na příští léto, na tábory, na všechny děti...těšte se, jaké zážitky Vám opět připravíme! :-)

neděle 24. května 2020

Letní tábory 2020 - aktuální informace

V pátek 15. května 2020 bylo Ministerstvem zdravotnictví ČR povoleno pořádání letních táborů během letošních letních prázdnin a to již od 27. června 2020 v předpokládaném maximálním počtu účastníků 500 osob včetně personálu. 
Byla vydána speciální Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020, které můžete najít zde.
Většinu pravidel týkající se hygienických požadavků na provozování letních táborů jsme zvyklí běžně dodržovat.
Co bude jiné než jsme běžně zvyklí:
- přebírání dětí se zvýšenou zdravotní vstupní kontrolou - měření teploty
- změna textu v Potvrzení o bezinfekčnosti - rozšíření o příznaky infekce COVID-19 a s tím související prohlášení zákonných zástupců, že dítě nepřišlo do styku s osobou trpící onemocněním COVID-19
- doporučení vystavení zdravotního posudku dítěte v roce 2020 (prosíme u dětí, u kterých jsou nějaká zdravotní omezení)
- velmi pečlivá hygiena rukou před každým jídlem pod zvýšeným dohledem
- VYLOUČENÍ VÝLETŮ mimo tábor - na veřejná místa s větším množstvím dalších osob - náš oblíbený Hei-park v Tošovicích :-(

Předpokládáme však, že si tábor užijí děti i organizátoři a pečlivé mytí rukou si odvezou jako užitečný návyk a dovednost pro další využití. :-)
Oblíbený výlet, kde děti jezdí na bobové dráze, tubingu, skáčou na velkých trampolínách nebo si užívají koupaliště, se pokusíme nahradit nějakou jinou zážitkovou aktivitou (zatím je to tajemství, nechte se překvapit :-)

úterý 21. dubna 2020

Letní tábory Zálesí 2020 - jak to letos bude?

Vážení rodiče, naše milé táborové děti!

Neustále sledujeme situaci kolem organizace letních táborů během letošních prázdnin.
Zatím se držíme původních plánů. Dokonce je možné i přihlašování na tábory, volná místa máme. Ti, kteří jsou přihlášení, potvrdí svůj zájem o pobyt svého dítěte na táboře doplatkem zbývající částky za tábor do 15.5.2020 (individuální termín doplatku je možný řešit e-mailem). Pro případ, že bychom byli nuceni snížit počty dětí na táboře na současný povolený počet do 50osob (platí od 8.6.2020 pro Zotavovací akce dětí do 15let), je zřejmě plně uhrazená částka za tábor jedním z kritérií, kdo by byl "vybrán" - ač to zní "hloupě" - nevíme, jakou formu "loterie" bychom měli uskutečnit. :-(

Připojili jsme se k otevřenému dopisu vládě ČR, který odeslala Česká rada dětí a mládeže (znění a reakci najdete zde) Čekáme na rozhodnutí vlády ČR a stanovení hygienických pravidel pro pořádání letních táborů v letošním roce. Jakmile budeme vědět konkrétní informace, budeme všechny rodiče neprodleně informovat.

Pokud by ve vývoji pandemie nastala taková situace, že by vláda ČR vyhodnotila příliš velké riziko ohrožení veřejného zdraví spojeného s pobytem dětí na táboře a byli bychom nuceni z těchto důvodů tábory úplně zrušit, peníze by rodičům byly z těchto důvodů vráceny.

Pevně ale věříme, že přes všechno, co se momentálně děje, se letní tábory v letošním roce uskuteční a všichni si je náramně užijí. Napadá mě pár hlavních důvodů, pro které by letní tábory i v době, kdy nás ohrožuje koronavirus, měly velký smysl:

 • děti stráví dva týdny v přírodě, v lese, u potoka (již v tuto chvíli tráví více jak měsíc většinu času doma, mimo kolektiv a kamarády a s minimálním pohybem venku)
 • rodiče si maximálně odpočinou od denních starostí o děti (což si zcela jistě zaslouží, pokud ještě cca jednou takový čas děti stráví doma mimo školní zařízení)
 • prázdniny "u babičky" asi také nebudou ze zdravotních důvodů vůči seniorům tou nejlepší cestou
 • organizátoři se na tábory těší, děti se těší a jistě i Vy - rodiče se těšíte na případný nerušený klid v letních pracovních dnech


Přes tyto moje myšlenky, které dávají realizaci letních dětských akcí smysl, je povolení či úplné zakázání ze strany "vyšší moci" a vlády ČR zatím ve hvězdách. A tak se prostě těšíme na letní měsíce, které snad přinesou klid pro nás všechny.

Mgr. Lenka Langrová - za R&L Tábory z.s.

pondělí 3. února 2020

Přijímáme spolupracovníky do táborového týmu

V letošním roce připravujeme tři turnusy letních táborů v těchto termínech:

 1. turnus - 27. června - 11. července 2020
 2. turnus - 11.-25. července 2020
 3. turnus - 26. července - 7. srpna 2020

Témata jednotlivých turnusů si můžete prohlédnout zde


Každý turnus bude mít okolo 130 dětí ve věku od 7 do 14,99 let


Na každý tábor potřebujeme ke spolupráci:

- zdravotníky
- hlavní vedoucí a zástupce hl.vedoucí
- vedoucí a praktikanty k oddílům (instruktory a pomocné instruktory)
- vedoucí spolupracující s přípravou společného programu - celotáborová hra, večerní programy...
- pomocníky do kuchyně
- kuchaře

Každý tábor je jak pro děti, tak i pro partu vedoucích čas strávený venku v přírodě se spoustou nezapomenutelných zážitků.
Vloni byly všechny tři turnusy opravdu podařené, my jako organizátoři jsme měli dobrý pocit z celkové atmosféry, spolupráce s vedoucími a pochvalných reakcí od rodičů.
Je jen na Vás, zda máte zájem se některého tábora zúčastnit a spolu s námi vytvoříte letošní partu lidí, kteří budou bavit děti a ještě se u toho pobaví sami.
Kdo máte zájem o spolupráci při organizaci našich táborů, vyplňte prosím následující formulář - zde.


Podmínkou účasti bude i spolupráce na přípravě táborů v průběhu května/června 2020.


Ti, co se chtějí do našeho týmu přidat jako "nováčci" mají termín "výběrové víkendovky" 7.-9. května 2020 (informace dostanou přihlášení cca 3 týdny před akcí)
Účast pro "nováčky" je povinná, je to školení pro nové spolupracovníky při práci s dětmi. Školení probíhá v oblasti bezpečnosti a pravidel při práci s dětmi, výuka pravidel sportovních aktivit, které na táborech dětem nabízíme, seznámení s prostředím tábora...Výstupem školení je test, na základě kterého je teprve přijat do řad našich spolupracovníků.

Pro všechny bude společná přípravná víkendovka v termínu 9.-10. května 2020
Účast je samozřejmě pro všechny nutná. Budeme přiravovat program tábora, který bude probíhat podobně jako v loňském roce. Přesto si uděláme ještě nové aktivity, nebo takové ve kterých máme malé mezery. Také se vybírají oddíly, volí se dvojice - vedoucí/praktikant, barvy týmů apod. Kdo tu z nějakých závažných důvodů nebude, tak většinou dostane to, co zbyde! :-)

Finální přípravy táborů proběhnou ještě o víkendu 29.-31. května 2020
Chápeme, že se občas stane, že opravdu někdo nemůže ve vybraném víkendu přijet (maturita, přijímačky na VŠ, rodinná událost - narozeniny dědečka, svatba v rodině...) Proto je plánovaný ještě tento víkend na konci května pro ty, kteří nedojedou začátkem května a samozřejmě pro ty, kteří se na přípravě tábora podílí intenzivněji.


Pokud máte kolem sebe další nadšence pro denní a noční táborový život, tak je přiberte :-)) 

středa 1. ledna 2020

Letní tábory Zálesí 2020 - přihlášky

Vážení rodiče a milé děti,
zima je v plné síle a do léta si ještě musíme několik měsíců počkat. Ale již se můžete těšit na pobyt na jednom z našich táborů, vybrat si téma, vhodný termín a přihlásit se. 


Přehled našich připravovaných táborů najdete zde.

PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE: 

1. on-line přihlášení - vyplněním formuláře - zde. 
                Pro zaměstnance Agel a.s. - přihlášení - zde
2. vyplnění písemné přihlášky a odevzdání/zaslání do 14 dní po vyplnění formuláře
3. úhrada zálohy 2000,- Kč do 14 dní po vyplnění formuláře
4. doplatek tábora do 30.4.2020

Přihláška ke stažení. (Zaměstnanci Agel a.s. mají jinou přihlášku)


Zde se můžete podívat na krátký přehled táborových aktivit: sobota 23. listopadu 2019

Připravujeme letní tábory 2020Vážení rodiče a naše milé táborové děti!

Pevně věříme, že jste ještě nezapomněli na skvělé zážitky z letošního tábora, že jste dlouho po návratu domů vzpomínali na své kamarády a vedoucí, že jste s úsměvem a třeba také slzičkou v oku  sledovali video z tábora...
Máme pro vás skvělou zprávu! Už v tuto chvíli připravujeme letní tábory na příští léto, chystáme nové a ještě napínavější celotáborové hry. Zatím ještě zůstanou témata jednotlivých táborů v tajnosti, ale již teď vám sdělujme termíny všech našich táborů.

Pro rok 2020 připravujeme tři po sobě jdoucí turnusy - najdete zde.


Vše co rodiče zajímá o chodu našich tábotů - najdete zde.


pondělí 26. srpna 2019

Ohlédnutí za letními tábory 2019

V letošním roce se uskutečnily 3 turnusy našich letních táborů.

1. turnus - 29.6.-13.7.2019

2. turnus - 13.-27.7.2019

3. turnus - 11.-23.8.2019


Všechny byly motivovány jednotným námětem - ARMAGEDON. Příběh boje mezi dobrem a zlem. Na začátku příběhu stojí dva sourozenci Armagedon a jeho sestra Srdce. Armagedon zastupuje zlo a Srdce dobro. Oba mají na světě svou roli, ale musí být mezi nimi rovnováha. Armagedon však chtěl světu vládnout a proto Srdce uvěznil. Světu hrozí zánik. Jeden ze strážců Srdce - Zlatý - žádá děti o pomoc při vyhledání a zničení Armagedona a tím vrácení rovnováhy mezi dobrem a zlem na celém světě. A tak se společně vydávali v různých hrách na cestu za zničení Armagedona.
Museli získat 4 základní elementy pomocí kterých nakonec dokázali Armagedona přemoci - element Naděje, Přátelství, Odvahy a Síly.

Co děti postupně zažily?

Celotáborová hra


Výcvik týmů

Boj se Zlobry
Tajemství studny a přenesení plamene NADĚJEBoj o Coaxium

Boj se zločinči a únosNoční výprava mezi Gamory

Zničení ArmagedonaOddílový program 

Mimo tento příběh probíhal další program. Děti si ve svých oddílech postupně vykoušeli mnoho druhů sportů.

Sportovní aktivity


 • ringo
 • přehazovaná
 • basketbal
 • softball
 • lakros
 • ping-pong
 • diskgolf
 • kroket
 • petang
 • lukostřelba
 • střelba ze vzduchovky
 • střelba z paintballky

další táborové aktivity


 • vaření na ohni
 • pádlování na lodích
 • šifrování a orientace na mapě
 • zdolání lanového parku
 • vědecké pokusy

Během tábora proběhla také táborová Olympiáda včetně nádherného slavnostního zahájení.

Nechybělo ani opékání špekáčků a oblíbené večerní diskotéky

Výlety

Ke každému našemu táboru patří také výlety mimo tábor. 
Výlety jsme měli dva:
 • výlet do Tošovic - areál Hei-park. Děti jely vlakem a část cesty museli dojít pěšky. V areálu si užívali formou hodinových pronájmů bobovou dráhu, trampolíny a někteří tubin. Skupiny, kterým vyšlo počasí, si mohli užít také vodních radovánek na tamním přírodním koupališti. 
 • výlet na rozhlednu a k vodní nádrži Kružberk. Tento výlet byl více turistický - jedna zastávka vlakem do Svatoňovic, dále k rozhledně u obce Těchanovice. Cesta dále vedla pod hráz vodní nádrže Kružberk, kde byla občerstvovací zastávka u místní restaurace. Pod hrází se děti podívaly na cvičné skály a poté se dostali na hráz Kružberku. Cesta vedla dále lesní cestou až do Budišova, kde si mladší děti ještě mohly užít v dětském parku na prolézačkách. Unaveni se vraceli do tábora. 

Hasiči

Ještě stojí za zmínku návštěva hasičů a řádění dětí v pěně. Tato zábava byla dopřána dětem na 1. a 2. turnuse, na 3. turnuse z důvodu deštivého počasí byli hasiči odvoláni. Děti si budou muset počkat na tuto oblíbenou atrakci na příští rok.

Máme rádi tábor

Jako jeden z nejzajímavějších večerních programů byl určitě zábavný program pod názvem MÁME RÁDI TÁBOR. Martin a Patrik (pod uměleckým jménem Pat&Mar) si připravili hru na úrovni televizní soutěže, do které vtipně a pomocí video záznamů zařadili otázky týkající se táborového areálu, našich vedoucích a táborových aktivit. Všichni se skvěle bavili. Samozřejmě největší radost měli vítězné týmy. 

Co zbývá dodat? 

Všem přejeme v novém školním roce ať se daří a rychle to utíká, aby už byly další prázdniny a další tábory. Těšíme se na Vás a už teď začínáme připravovat program na příští rok. Máte se na co těšit. :-)

Lenka & Radek  a celý náš skvělý tým vedoucích.